Penulis Blog Iini

My photo
Seorang anak muda beragama Islam. Berumur belasan tahun. Menulis blog hanya untuk mendapat keredhaanNya. Mendukung kepada kebenaran. Membasmi kemungkaran. Menegakkan keadilan berlandaskan Qanun-qanun Syara'. Syahid itu utama.

Rakan Setia

31 December 2011

Tentukan Hala Tuju Anda


Salam uhuwah fillah.

Selamat Tahun Baru kepada pembaca blog ini. Alhamdulillah dan bersyukur ke hadrat Ilahi kerana masih diberikan keizinan untuk mengupdate entri untuk yang terakhir kalinya buat tahun 2011.

Bertemakan konsep tahun baru, rakyat Malaysia mengetahui bahawa sambutan tahun baru di negara ini antara yang “TERgrand” dan yang “TERover” mengalahkan sambutan tahun baru di negara-negara bukan Islam. Mengapa ini semua terjadi? Siapa yang harus dipersalahkan? Tepuk dada anda, dan tanya pula iman anda. Mudah-mudahan segala jawapannya dapat diketahui. Namun, entri kali ini bukanlah untuk menyalahkan sesiapa. Apatah lagi ingin menghukum dan menjatuhkan si fulan.

Mana hala tuju anda untuk malam tahun baru ini?Adakah anda bakal menghadiri konsert-konsert di atas?

Ataupun anda hanya berdiam diri sahaja di rumah untuk menonton cerita-cerita ini?

Ataupun anda bakal menghadiri program-program pembentukan dan peningkatan sahsiah diri sebagai contoh di bawah ini?
Apa-apa pun, marilah sama-sama kita koreksi diri sempena Tahun Baru yang bakal tiba beberapa jam dari sekarang. Pilihlah mana hala tuju anda. Menghadiri konsert yang melampau, berdiam diri di rumah, ataupun menghadiri majlis-majlis ilmu yang turut dihadiri oleh beribu-ribu para malaikat.


Takbir!!! Allahuakbar.
25 December 2011

Haram Tetap Haram

Salam ukhuwah fillah.

Ramai hari ini inginkan perpaduan. Ramai hari ini inginkan persamaan. Ramai hari ini makin terpesong dengan ajaran Tuhan(Allah). Mereka seolah-olah lupa dan lalai akan Tuhan mereka yang Maha Agung. Jangan sampai datang satu bala turun kepada kita dek kerana dosa syirik yang kita lakukan. Ingat, syirik tu merupakan dosa yang tiada mendapat keampunan dariNya. Firman Allah subhanahu wa taala:

"Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar."


(Surah Luqman:13)

Mengucapkan Merry Christmas (Selamat Natal) atau perayaan keagamaan mereka lainnya kepada orang-orang kafir adalah haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama(ijma).

Hal ini sebagaimana dinukil dari Ibn al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ahkam Ahl adz-Dzimmah, beliau berkata: Adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama, seperti mengucapkan selamat terhadap hari-hari kebesaran mereka dan puasa mereka, walau sekadar mengucapkan, Semoga Hari raya anda diberkati atauanda yang diberikan ucapan selamat berkenaan dengan perayaan hari besarnya itu dan semisalnya.

Perbuatan ini, kalaupun orang yang mengucapkannya dapat lari dari kekufuran, maka dia tidak akan lari dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ucapan semacam ini setara dengan ucapannya terhadap perbuatan sujud terhadap salib bahkan lebih besar dari itu dosanya di sisi Allah. Dan amat dimurka lagi bila memberikan selamat atas minum-minum khamar, membunuh jiwa, melakukan perzinaan dan sebagainya. Banyak sekali orang yang tidak sedikitpun tersisa kadar keimanannya, yang terjatuh ke dalam hal itu sementara dia tidak sedar betapa buruk perbuatannya tersebut. Jadi, barang siapa yang mengucapkan selamat kepada seorang hamba karena melakukan suatu maksiat, bid'ah atau kekufuran, maka bererti dia telah menghadapi kemurkaan Allah dan kemarahan-Nya.

Mengenai kenapa Ibn al-Qayyim sampai menyatakan bahawa mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir berkenaan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan mereka haram dan posisinya demikian,kerana hal itu mengandungi persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang mereka lakukan dan meredhai hal itu dilakukan mereka sekali pun dirinya sendiri tidak rela terhadap kekufuran itu, akan tetapi adalah HARAM bagi seorang Muslim meridhai syiar-syiar kekufuran atau mengucapkan selamat kepada orang lain berkenaan dengannya karena AllahTaala tidak meredhai hal itu, sebagaimana dalam firman-Nya.

"Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meredhai kekafiran bagi hamba-Nya dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meredhai bagimu kesyukuranmu itu."

(Az-Zumar:7)


"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu jadi agamamu."

(Al-Ma`idah :3)

Jadi, mengucapkan selamat kepada mereka berkenaan dengan hal itu adalah haram, baik mereka itu rakan-rakan sepejabat dengan kita seorang (Muslim) ataupun tidak.

Bila mereka mengucapkan selamat berkenaan dengan hari-hari besar mereka kepada kita, maka kita tidak boleh menjawabnya karena hari-hari besar itu bukanlah hari-hari besar kita. Juga kerana ia adalah hari besaryang tidak diredhai Allah Taala; baik disebabkan perbuatan mengada-ada ataupun disyariatkan di dalam agama mereka akan tetapi hal itu semua telah dihapus oleh Din-ul-Islam yang dengannya Nabi Muhammad sallallhu alaihi wa sallam diutus Allah kepada seluruh makhluk. Allah Taala berfirman.

"Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi."

(Ali-Imran:85)

Kerana itu, hukum bagi seorang Muslim yang memenuhi undangan mereka berkenaan dengan hal itu adalah HARAM kerana lebih besar dosanya berbanding mengucapkan selamat kepada mereka berkenaan dengannya. Memenuhi undangan tersebut mengandung makna ikut serta bersama mereka di dalamnya.

Demikian pula, haram hukumnya bagikaum Muslimin menyerupai orang-orang Kafir, seperti mengadakan majlisatau pesta-pesta berkenaan dengan hari besar mereka tersebut, salingmemberi hadiah, membagi-bagikan manisan, hidangan makanan dan semisalnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallhu alaihi Wa Sallam,

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk sebahagian dari Mereka." 

(Hadits Riwayat Abu Daud)

Syaikhul Islam, Ibn Taimiyah berkata di dalam kitabnya Iqtidl` ash-Shirth al-Mustaqm, Mukhlafah Ashhb al-Jahm:

"Menyerupai mereka di dalam sebahagian hari-hari besar mereka akan menyebabkan timbulnya rasa senang di hati mereka atas kebatilan yang mereka lakukan, dan barangkali hal itu membuat mereka mencari-cari kesempatan (dalam kesempitan) dan menghinakan kaum lemah (iman). Dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal itu, maka dia telah berdosa, baik melakukannya kerana berbasa-basi, ingin mendapatkan simpati, rasa malu atau sebab-sebab lainnya kerana ia termasuk bentuk peremehan (penghinaan) terhadap Dinullah dan merupakan sebab hati orang-orang kafir menjadi kuat dan bangga terhadap agama mereka."

Kepada Allah kita memohon agar memuliakan kaum Muslimin dengan Din mereka,menganugerahkan kemantapan hati dan memberikan pertolongan kepadamereka terhadap musuh-musuh mereka, sesungguh Dia Maha Kuat lagi MahaPerkasa.

Takbir!!! Allahu akbar.

21 December 2011

Ulama Mewarisi Anbiya'

Salam ukhuwah fillah.


 "Jika ia telah menetapkan suatu kebenaran, ia tetap nyatakan kebenaran, apapun yang terjadi. Walaupun harus berbeda dengan pendapat umum, juga pendapat penguasa." 

Al-ulama' warasatul anbiya'

Akhir-akhir ini ummat Islam telah kehilangan pegangan. Ada semacam krisis keteladanan. Ulama yang semestinya menjadi tokoh idola, teladan dan pautan ummat ternyata banyak yang mengecewakan.

Ujian terberat bagi ulama adalah istiqamah dalam sikap dan pendirian. Pada ujian ini tidak sedikit ulama yang berguguran. Mereka tidak kuat memegang teguh prinsip, mudah mengalah atau dikalahkan. Ada yang kalah kerana keseronokan duniawi, ada pula yang dikalahkan oleh ancaman dan siksaan.

Ibnu Taimiyah termasuk sedikit di antara ulama yang istiqamah memegang prinsip. Jika ia telah menetapkan suatu kebenaran, ia tetap menyatakan kebenaran walau apapun yang terjadi. Walaupun harus berbeza dengan pendapat umum, apalagi berbeza dengan pendapat pemimpin. Ibnu Taimiyah tak hirau soal ini.

Akibat keteguhannya dalam memegang prinsip, ia selalu keluar masuk penjara. Sampai akhir hayatnya ia tetap dalam posisinya seperti itu. Berkali-kali disiksa, berkali-kali dizalimi, tapi tidak sedikit pun berjaya menggoyahkannya untuk mempertahankan pendiriannya yang diyakini kebenarannya. Tak sejengkalpun ia mundur. Dari lisan Ibnu Taimiyah akhirnya muncul kata-kata mutiara:

"Penjara ku adalah berkhalwat, pembuanganku adalah tempat hijrahku, dan pembunuhanku adalah syahid."

Di setiap masa selalu saja kita menjumpai ulama yang teguh pendiriannya seperti beliau. Mereka adalah ulama-ulama yang patut dicontohi. Tapi sayang, jumlah mereka terlalu sedikit jika dibandingkan dengan ulama yang suka menjual diri.

Untuk menjadi pautan, seorang ulama tidak cukup hanya mengandaikan ilmunya. Kedalaman dan keluasan ilmu agama memang menjadi syarat mutlak, tapi tanpa nilai-nilai moral yang tinggi, seorang ulama menjadi tidak bererti. Ulama menghiasi ilmunya dengan ketaqwaan, keikhlasan, kejujuran, dan keadilan.

Imam Malik pernah ditanya tentang seorang 'alim atau ulama. Ia menjawab, 

"Seorang yang 'alim tidak dikatakan 'alim sampai ia dapat mengamalkan secara khusus untuk dirinya suatu amalan yang tidak diwajibkan kepada manusia, dan ia tidak memberikan fatwa kepada orang lain tentang amalannya itu yang sekiranya ditinggalkan tidak berdosa."

Kebanyakan ulama sekarang sempurna ketika berhujah. Isi hujahannya tidak ada yang cacat. Semua berisi kebaikan dan anjuran untuk berbuat baik. Akan tetapi masih ada yang menyeru melakukan kebaikan sedangkan dalam pada waktu yang sama, mereka sendiri hanya pandai berkata tetapi gagal untuk melaksanakannya. Karena itulah Allah Swt memperingatkan:

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca al-Kitab. Maka tidakkah kamu berpikir?" (al-Baqarah: 44)

"Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka enggan memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim." (al-Jumu'ah: 5)

Di antara yang bisa menandai seorang ulama adalah kemampuannya dalam mengendalikan hawa nafsu. Ulama adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsu. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai ulama yang mengumbar hawa nafsunya. Akibatnya, jika mereka berfatwa, maka fatwanya cenderung mengikuti hawa nafsu, baik itu hawa nafsunya sendiri, maupun hawa nafsu orang lain. Hawa nafsu orang lain yang paling banyak mempengaruhi ulama dalam sejarah adalah hawa nafsu para penguasa yang diharapkan hadiah-hadiah dan ditakuti ancaman tindakannya.

Di antara jenis-jenis ulama yang buruk ada yang rakus, ada pula yang penakut. Kedua-duanya berusaha untuk mendekati penguasa, dengan cara memalsukan kenyataan yang ada, mengganti hukum-hukum, menyelewengkan maksud-maksud hukum, mengikuti kehendak hatinya, demi untuk memuaskan keinginan para penguasa. Terhadap kecenderungan itu, Allah subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah sallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya: 

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari (siksaan) Allah. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa. Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini." (al-Jatsiyah: 18 ? 20)

Sebagian besar kesesatan mereka bukan tanpa sengaja, juga tanpa pengetahuan. Kesesatan mereka semata-mata karena dorongan hawa nafsu yang tak mampu dibendungnya. Memang tidak dinafikan bahawa syaitan itu sememangnya mendengki pada ulama. Ingatlah, syaitan itu adalah musuh yang terang lagi nyata buat kita semua. Allah subhanahu wa taala berfirman:

"Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya." (an-Naml: 14)

Takbir!!! Allahu akbar!!!

18 December 2011

Lagi-lagi Cinta


Salam ukhuwah fillah.
Aku mencintaimu.”

Pernahkah anda merasai cinta? Apakah yang anda rasa ketika bercinta? Seronok atau tak? Terpulang kepada anda. Penulis berharap kalian mendapat kebahagiaan yang diimpikan. Insyaallah.

Tunggu sekejap. Tahukah anda bahawa cinta itu ada dua perkara? Adakah anda mengetahuinya? Jom kita selidik.

Cinta sebelum kahwin.

Ada pun cinta sebelum menempuhi alam perkahwinan, ianya mempunyai huraian yang tertentu dari sudut pandangan Islam. Hukumnya adalah “haram.” Soalan ini antara yang pernah ditanya kepada Datuk Ishak Baharum iaitu bekas Mufti Selangor. Beliau mengeluarkan fatwa ini diatas beberapa sebab.

Pertama.

Ianya bercanggah dengan sunnah Habibuna Saidina Rasulillahi Sallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kembali sirah Rasulullah mengenai alam perkahwinan. Sebelum Baginda mengahwini Siti Khadijah, adakah kita pernah mendengar bahawa Baginda bercinta sebelum kahwin? Adakah Baginda pernah bertukar-tukar surat cinta? Pernahkah Baginda keluar bersama untuk makan malam atau “dating” bersama Siti Khadijah? Tidak pernah kita dengar bukan? Sebaliknya, Baginda hanya mengalami proses cinta selepas perkahwinan.

Kedua.

Bercinta sebelum kahwin banyak mengundang bencana dan dosa. Lihat anak-anak muda sekarang(bukan semua), yang mana telah ramai yang bercinta sebelum kahwin. Mereka seolah-olah lupa akan prinsip cinta yang sebenar-benarnya. Berpegangan tangan, berdua-duaan dan berkhayal bagaikan sudah sebati dengan kehidupan. Bermula dengan perkara yang kecil seperti berdua-duaan dan sebagainya, lama kelamaan akan membawa kepada perkara yang lebih teruk iaitu zina. Walaupun tak pernah keluar bersama atau berjumpa, tapi kalau sampai asyik terbayang atau berkhayal, ianya tetap dikira zina iaitu zina minda. Itu semua akan mengundang bencana dan kemurkaan Allah subhanahu wa taala.

Ketiga.

Percaya atau tidak, bercinta sebelum kahwin ini sebenarnya merupakan ideologi Barat? Mengapa penulis mengatakan ianya ideologi Barat? Sebabnya cuba kita perhatikan puak-puak Barat, mereka menghalalkan perhubungan yang hanya halal bagi pasangan suami isteri. Bukankah jelas ianya sudah bertentangan dengan Hukum Allah.
Namun, ada yang beranggapan bahawa cinta sebelum kahwin ini tidak mengapa selagi tidak bertentangan dengan syara'. Memanglah tidak bertentangan dengan syara'. Tapi, cuba kita fikir untuk masa yang akan datang. Sekarang memang tidak berlaku zina, tapi untuk yang akan datang? Kita sendiri pun tak tahu.

Bercinta selepas kahwin.

Cinta selepas kahwin adalah cinta yang terindah. Percaya atau tidak? Tak nak percaya sudah. Tidak ada yang akan menghalang. Malah direstui Allah subhanahu wa taala dek kerana kita telah mengamalkan sunnah RasulNya. Segalanya adalah halal kecuali beberapa perkara. Penulis memang tak dapat nak bayangkan sebab belum kahwin lagi. Cuba tengok orang di sekeliling anda yang telah berkahwin. Bahagia atau tak? Kalau tak, itu maknanya ada lah masalah. Tetapi kebiasaanya jika dilihat pada mereka yang bercinta selepas kahwin, insyaallah bahagia.

Kesimpulannya, penulis berpesan kepada diri sendiri dan para pembaca sekalian, bercintalah selepas menempuh alam perkahwinan. Ianya dapat menjamin kebahagiaaan dan telah terbukti berkesan melalui sirah-sirah Rasulullah sallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah para ulama'. Wallahu 'alam.

Takbir!!! Allahu Akbar!!!

p/s: Ya Allah, Kau jauhkanlah Aku dari tipu daya syaitan.


13 December 2011

Peliharalah Wahai Muslimin & Muslimah

Salam ukhuwah fillah.


Lumrah sifat seorang manusia ingin menjadi terkenal. Tidak kiralah dari status apa sekalipun. Dari bangsawan kepada bawahan. Dari dermawan kepada kekikiran(bakhil). Semuanya mempunyai sifat ingin menonjol. Hatta golongan agamawan sendiri pun mahu menonjol dalam bidang mereka supaya mereka diberi ruang untuk menyalurkan pandangan. 


Namun, perlu diingatkan kepada diri dan sahabat pembaca bahawasanya Allah subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu itu melainkan dengan adanya batasan atau lebih kita fahami dengan istilah "aurat". Umat Islam hari ini semakin melupakan perihal ini. Baik Muslimin mahupun Muslimah. Penulis sendiri merasa terkilan. Pelbagai ujian yang mendatang.


Allah subhanahu wa taala berfirman: “Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah 
menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup 
‘aurat kamu, dan pakaian perhiasan; dan pakaian yang berupa 
taqwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari 
tanda-tanda (limpah  kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada 
hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan 
bersyukur)”.
(Surah al-A‘raaf: ayat 26)

Bukanlah menjadi kesalahan untuk kita menonjolkan diri. Malah Islam itu sendiri tidak akan tersebar jika ianya tidak dipertontonkan kepada orang ramai. Tetapi, hukum dan syariat perlu di beri keutamaan. Dalam Islam, cara-cara atau taktik yang bertentangan dengan syiar Islam adalah diharamkan meskipun tujuannya adalah untuk melakukan kebaikan. Ustaz Azhar Idrus ada membincangkan di dalam kuliahnya mengenai perkara ini. Sila tonton untuk mendapatkan kepastian.

Kecek-kecek sudoh la.

Apa yang realiti, begitu jugalah di alam maya

Tengok dulu baru tau hukumnya

Tidak dinafikan, bukan hanya Muslimah yang mempunyai aurat. Malah Muslimin juga mempunyai keaiban mereka. Namun, auratnya tidak lah sama seperti Muslimah. Aurat seorang Muslimah itu adalah tanggungjawab dirinya dan juga tanggungjawab keluarga serta yang halal baginya.

Khas buat lelaki pula
Kesimpulannya, Muslimin baikpun Muslimah mempunyai tanggungjawab tersendiri di dalam auratnya. Bersamalah kita menjaga sesama kita. Ingat-mengingati mampu memperkukuhkan  ukhuwah fillah bagi mereka yang benar-benar ikhlas dalam bersahabat. 

Takbir!!! Allahu akbar.

p/s: Harap entri ini dapat menyedarkan kita. Teguran amat dialu-alukan.

10 December 2011

Mari Bercinta


Salam ukhuwah fillah.

Sungguh benar, Dialah yang menciptakan setiap sesuatu itu berpasangan agar menjadi pelengkap antara satu sama lain. Yang lelaki sebagai ketua, manakala wanita sebagai pembantu peribadinya. Ingatlah, tidak diciptakan kalian olehNya dengan sia-sia.

Allah subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada hambaNya satu sifat yang mana tidak ada seorang pun terkecuali daripadanya. Itulah dia rasa “Cinta”. Tidak kira apa jenis keturunan, Melayu, Cina, India, Arab, Pakistan hatta British sekalipun mempunyai perasaan cinta. Semua orang bebas memiliki perasaan ini. Namun, Islam sangat menitik beratkan soal cinta.

Menurut perspektif Islam, cinta boleh dibahagikan kepada lima perkara:

Cinta kepada Allah subhanahu wa taala.

Terlalu ramai manusia di zaman yang serba canggih ini melupakan asas cinta yang ini. Mereka lebih bertuhankan cinta kepada yang diciptakan dan bukan bertuhankan cinta kepada Yang Menciptakan. Asas cinta yang ini jika di kuatkan, insyaallah bakal menjadikan cinta kepada yang lain bertambah kuat.

Cinta kepada Rasulullah sallahu alaihi wasallam.

Sungguh benar bahawa sabdaan Baginda:

Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, sekiranya kemu berpegang dengan keduanya nescaya kamu tidak akan sesat selamanya, iaitulah Kitab Allah dan Sunnahku”.
Melalui hadis ini, dapatlah kita buktikan bahawa barangsiapa yang menyintai Rasulullah sallahu alaihi wasalam hendaklah dia mengikut apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Itulah bukti cintanya. Tapi jika dilihat ketika ini, ramai yang berkata “ Aku cinta kepada Rasulullah”. “Aku sayangkan Rasulullah”. “Aku kasih kepada Rasulullah”. Sedangkan sunnah Baginda pun kita tolak tepi. Bagaimana nak dapat cinta Rasulullah? Adakah dengan lafaz cinta tanpa perlakuan sudah memadai? Sungguhlah kita berada di antara golongan yang zalim jika ini berlaku. Nauzubillahi min zalik.


Cinta kepada Ibubapa.

Cinta yang ini jelas kelihatan semakin pudar dan semakin lenyap di kalangan anak-anak. Mereka seakan-akan lupa firman Allah subhanahu wa taala:

“ Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibubapa.”

[al-Nisa’ 4:36]

FirmaNya lagi:

“ Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa.”
[al-Isra’ 17:23]


Sabda Baginda:

“ Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud r.a, katanya : “ Saya telah bertanya kepada Nabi SAW : “ Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah ? ” Baginda menjawab : “ Sembahyang dalam waktunya. ” Beliau bertanya lagi : “ Kemudian amalan manakah pula? ” Baginda menjawab: “ Kemudian berbakti kepada ibubapa. ” Beliau bertanya lagi: “ Kemudian amalan manakah pula? ” Baginda menjawab: “ Berjihad di jalan Allah. ” Beliau berkata lagi: “ Baginda SAW telah berbicara kepada saya tentang semua itu. Seandainya saya meminta Baginda SAW menambah lagi, pasti Baginda SAW menambah untuk saya. ”
[Hadis riwayat Bukhari]


Melalui firman Allah serta hadis PesuruhNya, maka dapatlah kita membuktikan bahawa mencintai ibubapa merupakan salah satu arahan daripada Allah subhanahu wa taala. Ingatlah, “Redha Allah s.w.t bergantung pada keredhaan ibu bapa kita.”


Cinta kepada Ummah.


Sejarah Islam telah membuktikan bahawa cinta ini dapat dilihat ketika saat Rasulullah dalam keadaan nazak. Seperti yang kita ketahui, nazak adalah saat yang paling menyakitkan dalam diri seorang manusia. Namun, baginda Rasulullah tidak menghiraukan kesakitan yang dialaminya. Sebaliknya Baginda terus memikirkan ummatnya yang akan datang, iaitu kita. Kalimah “Umatku, umatku, umatku.” terus meniti di bibirnya. Ya Rasulullah, sungguh benar Engkau teramat istimewa. Bayangkan, Baginda sanggup memohon agar segala kesakitan yang dialami umatnya ketika nazak dimandatkan kepadanya. Subhanallah.


Cinta kepada Kecemerlangan.


Menyintai kepada kecemerlangan adalah salah satu asas percintaan dalam islam. Ramai orang yang memandang cinta kepada kecemerlangan beerti cinta kepada harta semata-mata. Kecemerlangan ini luas ertinya. Cemerlang akademik, cemerlang sahsiah, cemerlang akhlak, cemerlang disiplin. Itu semua dikiraa sebagai cemerlang. Dan ada yang perlu kita ingat, “Cemerlang di dunia dan di akhirat” itulah kecemerlangan yang paling utama untuk dikecapi oleh umat Islam.
-------------------------------------------------------------------------------------


Begitu cinta mengikut Islam yang ditafsirkan melalui pandangan penulis sendiri. Bagi penulis, ada pun cinta terhadap manusia itu adalah lumrah setiap makhluk Allah subhanahu wa taala seperti permulaan kata penulis tadi. Cinta itu hak milik semua. Hatta binatang pun mempunyai perasaan cinta. Tetapi terpulang kepada kalian bagaimana hendak menonjolkan rasa cinta itu selagi tidak melanggari syariat. Ingat, salah cara ke nerakalah kita. Mudahan kita tidak terjerumus ke lembah kehinaan. Insyaallah.


Takbir!!! Allahu akbar.

09 December 2011

Sedarlah Wahai Manusia.Salam ukhuwah fillah.


Meneropong ke awanan. Di saat manusia bertuhankan panorama dunia, pernahkah kita mengerti tentang tujuan kita diciptakan di dunia ini. Manusia sememangnya alpa, lupa serta lalai akan tanggungjawab terhadap agama serta Tuhannya. Sejarah telah membuktikan, perkara ini telah menjadi tabiat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Lihat sejarah Habil dan Qabil. Yang seorang menaruh sebenar keimanan kepada Tuhannya. Yang seorang lagi menanam kecintaan kepada harta serta nafsunya. Manakah yang patut dicontohi? Tepuk dada, tanyalah iman kita.

Sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah(Kami)
kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya),
maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya
(kerana tiada persediaan untuk mereka memikulnya) dan (pada ketika itu)
manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya.
(Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka
melakukan kezaliman embuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan.”

(Al-Ahzab:82)

Manusia umat akhir zaman, sedarkah kita bahawa kita umat pilihan. Ketahuilah sebelum penciptaan dunia ini, kita telah mengangkat sumpah bahawa akan menjadi khalifah di dunia ini. Ingin diserah tugas ini kepada gunung-ganang, mereka tidak sanggup. Ingin diberikan kepada jin, juga mereka tidak sanggup. Ingin diberikan kepada pohonan, jawapan yang diberi tetap sama. Lalu diberikan kepada manusia, lantas kita menerima amanah ini.

Akan tetapi, jika dilihat sekarang kita bukan menjadi khalifah di muka bumi, malah menjadi pemusnah ciptaan Yang Maha Suci ini. Sungguhlah kita berlaku zalim kepada ciptaanNya. Menghancurkan segala yang diciptakan olehNya. Memusnahkan segala amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Menghilangkan kepercayaanNya kepada kita. Itulah sikap manusia di zaman ini.

Perpecahan dapat dilihat dengan ketara. Yang kaya menindas yang miskin. Yang berkuasa menindas yang di bawahnya. Kesatuan tidak lagi dapat dilihat. Amalan jahiliyyah terus menjadi amalan sepanjang zaman. Hukum-hukum Allah semakin dipinggirkan. Sedarkah kita? Bagaimana mahu memikul tanggungjawab? Bagaimana mahu menjadi khalifah?

Sedarlah. Kita masih belum terlambat untuk membela dunia ini. Kita masih mempunyai waktu untuk memperbaiki kelemahan selagi belum menjelang Hari Perhitungan. Bersatu, asas sesebuah kejayaan. Mengikut aturan Allah, menjadi punca kemenangan. Bittaufiq wannajah.

Takbir!!! Allahu Akbar.

05 December 2011

Keihklasan vs Ilmu

Salam ukhuwah fillah.Pernah suatu ketika, Rasulullah s.a.w. Bersabda melalui hadis riwayat Abu Hurairah r.a.:

Sesiapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dilakukan kerana Allah S.W.T, akan tetapi dia mempelajarinya hanya sekadar untuk mendapatkan habuan dunia(harta benda), maka dia tidak akan dapat mencium haruman syurga di hari kiamat kelak.”

(Riwayat Abu Daud)

Melalui hadis ini, terdapat perkara yang khusus serta umum. Yang khususnya ialah ucapan Nabi Muhammad s.a.w. yang sangat jelas bahawa sesiapa yang menuntut ilmu tertentu, yang sepatutnya hanya untuk mencari keredhaan serta pahala dengan menolong orang lain, namun dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan habuan dunia, maka Allah s.w.t. mengharamkan ke atasnya haruman syurga di hari Pembalasan.

Ini bersangkutan dengan mereka yang menyemai harta. Khususnya, mereka yang memperdagangkn ayat-ayat Al-Quran. Meskipun begitu, sesetengah orang ada yang mempunyai pandangan berbeza yang patut kita hormati.

Perkara yang umumnya pula ialah, sewaktu kita diberi kesempatan menuntut ilmu, maka timbalah segala ilmu yang ada di muka ini yang dapat memberi manfaat kepada kita serta umat Islam keseluruhannya. Rasulullah s.a.w. telah pun memberi kita pedoman yang kukuh agar menjadikan ilmu yang kita tuntut sebagaijalan bagi kita dan juga masyarakat untuk mencari kebajikan seterusnya memberi manfaat kepada manusia.

Dengan adanya ilmu, kita akan dapat meperbaiki keadaan semasa, menghiasi peribadi kita, serta meluaskan jalan untuk menuju kehidupan yang baik dan abadi. Dengan ilmu, kita tidak akan menjadi jahil dan tidak pula akan menjadi masalah kepada orang lain. Jika terjadinya perkara sedemikian, maka ilmu akan kehilangan nilai-nilai murni serta menjerumuskan pemiliknya ke lembah yang hina. Nauzubillahi min zalik.Ketika dibangkitkan di Hari Pembalasan kelak, Allah s.w.t. bertanya: “Apakah yang telah kau amalkan dari ilmumu? Lalu dia menjawab: “Aku telah menggunakannya untuk itu dan untuk ini.” Lalu Allah membalas: “Tidak!!! Kau mempelajari ilmu supaya dikatakan kau sebagai orang yang berilmu.” Lantas daripada itu, dia diperintahkan untuk masuk ke dalam Neraka Jahannam dan diharamkan daripada mencium bau haruman syurga.

Ya Allah kami memohon perlindunganMu
dari kejahatan jiwa dan hawa nafsu.”

Sahabat-sahabat, perkara lain yang ingin saya sampaikan dari sudut pemahaman hadis ini secara umum ialah ilmu tidak diciptakanNya sebagai wasilah untuk kita membangga diri. Akan tetapi, ia sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Mudah-mudahan perkara yang boleh menjadi fitnah kepada seorang penuntut ilmu tidak ditempiaskan kepada kita. Insyaallah. Wassalam.

Takbir!!! Allahu akbar.

03 December 2011

Remaja & Belia

Salam ukhuwah fillah.

Aku bukanlah seorang yang sempurna. Tapi aku sentiasa ingin berusaha untuk menjadi sempurna. Dan aku juga akan berusaha untuk mencari kebenaran yang kian hilang atau disorok oleh sesetengah pihak yang mementingkan diri sendiri berbanding rakyatnya.

Mengapa ramai beranggapan bahawa politik hanya untuk rakyat yang berumur 21 tahun keatas? Mengapa pelajar tidak dibenarkan berbuat begitu? Mengapa dan sebab apa perkara ini terjadi? Jom kita bongkar rahsia mereka:

1. Konsep Negara Penjajah.

Sebenarnya perkara ini yang menjadi penyebab utama masalah ini berlaku. Para penjajah telah menyebarkan dakyah yang tidak sepatutnya. Mereka menyarankan bahawa waktu belajar hanya untuk belajar. Dan sedikit-sebanyak perkara ini mempengaruhi rakyat di Malaysia bahawa masa belajar hanya perlu belajar sahaja tanpa memikirkan masalah luar seperti politik ini. 

2. Remaja Harapan Agama & Negara.

Seterusnya, mereka ini(pihak tak bertanggungjawab tu) sangat takut dengan golongan remaja dan juga belia. Ini kerana, golongan ini adalah sangat mudah memahami dan juga terpengaruh. Selain itu, golongan ini bijak memilih yang baik serta bermanfaat buat agama seterusnya negara. Itulah sebab mereka amat takut dengan golongan remaja dan belia.

3. Mengamalkan yang Barat, Melupakan yang Sirah.

Mereka banyak memilih Barat sebagai idola  sampaikan perlembagaan Malaysia pun masih berlandaskan perlembagaan Barat. Mengapa tidak mencontohi perlembagaan Madinah yang disediakan oleh Rasulullah? Bukankah perlembagaan itu disediakan untuk menjadi contoh dan digunakan oleh negara Islam? Jangan guna separuh, gunakan kesemuanya. Lihat sirah Rasulullah semasa hijrah, tempat tidur baginda digantikan dengan Saidina Ali K.W. yang berani. Bukankah umur beliau ketika itu sangat muda.

Jika kita perhatikan semasa rusuhan yang berlaku di Mesir beberapa bulan yang lalu, paling ramai yang terlibat adalah golongan muda yang sedar akan cacatnya pemimpin mereka. Bukan yang tua. Malah mereka(yang tua) kebanyakannya hanya berdiam diri.

Kalau antum semua berada di pihak yang benar, tunjukkan kebenaran itu berlandaskan Islam. Jangan tunjuk menggunakan benda yang bukan milik antum. Takbir!!! Allahu akbar. Wassalam.

p/s: Biarlah mengundi hanya umur 21. Perjuangan perlu dari sekarang.