Penulis Blog Iini

My photo
Seorang anak muda beragama Islam. Berumur belasan tahun. Menulis blog hanya untuk mendapat keredhaanNya. Mendukung kepada kebenaran. Membasmi kemungkaran. Menegakkan keadilan berlandaskan Qanun-qanun Syara'. Syahid itu utama.

Rakan Setia

29 July 2011

Peristiwa - Peristiwa Di Sebalik Ramadhan

Tentu, kita sudah banyak sekali mendengar dan membaca banyak peristiwa penting terjadi di bulan ini. Banyaknya kejadian penting yang terjadi pada bulan Ramadhan menandakan bahwa bulan ini sama sekali bukan bulan yang santai, ataupun menjadikan umat Islam lemah secara fisik. Sebaliknya, kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadhan adalah kejadian-kejadian yang sentiasa menguji fizikal, mental, rohani, dan emosi kita. Berikut di bawah ini sebahagian kejadian yang terjadi di bulan Ramadhan.
" Turunnya Al-Quran tanpa keraguan "
1. Ketika Rasululah SAW mendekati umur 40 tahun beliau selalu berpikir dan merenung serta berkeinginan kuat untuk mengasingkan diri (uzlah), akhirnya dengan mempersiapkan bekalan makanan dan minuman beliau menuju ke Gua Hira' yang terdapat pada Jabal Rahmah sebagai tempat beruzlah yang berjarak dua kilometer dari kota Makkah. Uzlah ini dilakukan tiga tahun sebelum masa kerasulan selama satu bulan Ramadhan penuh. Tatkala datang Ramadhan pada tahun ketiga dari masa uzlah, bertepatan tanggal 10 Ogos 610 M dan usia beliau genap berumur 40 tahun Qomariyah lebih 6 bulan 21 hari turun kepada beliau Malaikat Jibril AS mewahyukan surat Al 'Alaq yang merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, bulan ini juga digelar sebagai bulan Al-Quran.
ALLAH merahmati kalian. Amin!!!
2. Perang Badar: 17 Ramadhan tahun ke-2 H - Adalah pertempuran pertama yang dilakukan kaum Muslim setelah mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah melawan kaum Quraisy dari Makkah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pihak Muslim yang berkekuatan 313 orang melawan sekitar 1000 orang dari Mekkah.
3. Pembunuhan atas Ali bin Abi Thalib: 21 Ramadhan 40 H: Khulafah Rasyidin keempat dan terakhir, dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljam. Ia meninggal pada tanggal 23 Ramadhan tahun itu juga. Kematiannya menandai berakhirnya sistem Khalifah Islam, dan kemudian dimulai dengan sistem dinasti.
Lafaz yang menjadi pegangan mereka.
4. Rasulullah SAW keluar bersama 10 ribu pasukan perang dari kaum Muhajirin dan Ansar menuju Makkah untuk membebaskannya dari kemungkaran. Faktor keberangkatan beliau disebabkan penyerangan yang dilakukan kabilah Bani Bakar sekutu kaum Quraisy terhadap sekutu Rasulullah SAW kabilah Khuza'ah yang bererti pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati antara kaum Quraisy dengan Rasulullah SAW. Usaha ini berhasil dengan gemilang tanpa melalui peperangan. tatkala Fathul Makkah itu Rasulullah SAW berdiri dihadapan kaum musyrikin Makkah seraya berkata, " Menurut kalian apa akan saya lakukan sekarang ?" Mereka menjawab, " Kebaikan, kerana engkau adalah saudara yang baik berasal dari keturunan baik, jika engkau memaafkan kesalahan maka itu harapan kami, akan tetapi jika engkau membalas dendam maka itu sangatlah wajar kerana kami pernah berbuat jahat kepadamu. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, " Pergilah, sekarang kalian bebas, aku hanya ingin mengatakan apa yang pernah dikatakan saudaraku Yusuf ; tidak ada celaan bagi kalian, semoga Allah mengampuni kalian sesungguhnya Dia maha pengasih."
Bantu mereka
5. Penghancuran dan penguasaan kota 'Asqolan yang merupakan pintu masuk menuju kota Al Quds. Penghancuran dan penguasaan kota ini dilakukan oleh Salahuddin Al Ayubi sebagai strategi menahan laju kekuatan kaum salib (nasrani) yang akan merebut kota Quds. Pada hari penaklukannya Salahuddin Al Ayubi berkata, " Demi Allah sesungguhnya penghancuran benteng di 'Asqolan lebih aku sukai walaupun aku harus kehilangan seluruh anakku, kerana penguasaan 'Asqolan adalah demi kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin." Sekarang kota 'Asqolan dikenal dengan nama kota Asduud di Negara Palestina.
6. Pada bulan ini Sultan Murad II dari Kerajaan Uthmaniyah mengadakan pengepungan kota Kostantiniyah dalam rangka menakluk dan memasukkannya dalam naungan Islam. Setelah sekian lama peperangan berlarutan dengan dahsyatnya dan beliau tidak mampu menakluknya akhirnya beliau kembali ke pusat pemerintahannya tanpa membawa hasil yang diharapkan.
7. Atas perintah Khalifah fatimi panglima Jauhar Ash Shiqili meletakan pondasi pertama pendirian Jami' (Masjid) Al Azhar. Pada tahun 378 H fungsi masjid ditambah menjadi suatu Universitas dengan dilakukan pembentukan staff pengajar yang pembahasan utamanya adalah permasalahan hukum-hukum keislaman. sepanjang masa Al Azhar selalu menyambut gembira kedatangan para pelajar yang berkeinginan belajar disana. segala fasilitas disediakan seperti tempat tinggal, kebutuhan hidup bahkan halaqoh (kelompok belajar) ilmu-ilmu keislaman yang beragam sehingga para penuntut ilmu dapat memilih halaqoh yang dikehendakinya.
8. Tentara Mesir mampu menembus terusan Suez dan menghancurkan benteng Berlif serta menghancurkan kekuatan tentara Israel. Begitupula tentara Suriah mampu membebaskan beberapa wilayahnya dari tangan Israel. Semboyan pasukan pada peperangan tersebut adalah Allahu Akbar ( Allah Maha Besar).
9. Pada bulan ini Kholid bin Walid salah seorang sahabat terkemuka yang terkenal dengan keberaniannya dan panglima perang dalam berbagai peperangan baik sebelum Islam atau sesudahnya meninggal dunia. Beliau masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 7 H.Umar bin Khatab RA memimpin sholat jenazah Beliau lalu dimakamkan di Hims dan ada pula yang mengatakan di Madinah.
10. Pada bulan ini Napoleon Bonaparte beserta pasukannya melakukan ekspansi ke Mesir tepatnya di kawasan Ghiza, usaha ini mengalami kegagalan sehingga pada tanggal 23 Ramadhan seluruh pasukan meninggalkan Mesir menuju wilayah Syam.
11. Hancurnya berhala-berhala, seperti Latta, Uzza, dan Mana’at milik kaum kafir Quraisy pas di bulan penuh rahmat dan ampunan ini.p/s : Sekian sahaja untuk kali ini. Moga mendapat manfaat. Wassalam.

No comments: